EsmaabiEst-Med Aptex OÜ tegutseb aastast 2002.

Ettevõte tegeleb autoapteekide ja esmaabipakendite komplekteerimisega, esmaste tulekustutusvahendite ja ohutustarvikute hulgimüügiga.

Kõik tooted vastavad tänapäevastele nõuetele ning omavad kõiki vajalikke sertifikaate.

Esmaabitooted on registreeritud Eesti Terviseametis.